GARDENTASUNA, INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO BIDEA ETA GOBERNU ONA

Gardentasuna, Informazio Publikoa eskuratzeko bidea eta Gobernu Ona

Lege honek hiru arlotan eragiten du: jarduera publikoaren gardentasuna handitu eta indartzen du, informazioa eskuratzeko bidea aitortu eta bermatzen du eta arduradun publikoek bete beharreko gobernu onerako arauak eta horiek ez betetzearen ondorio juridikoak ezartzen ditu.

Arduradun politikoen jarduna aztertzen denean, herritarrek jakiten dutenean nola hartzen diren eragiten dieten erabakiak, nola erabiltzen diren funts publikoak edo zein irizpideren arabera jarduten diren gure erakundeak, orduan soilik esan dezakegu hasi dela botere publikoek gizarte kritiko eta zorrotzari, botere publikoetan parte hartzeko aukera eskatzen duen gizarteari, erantzuteko prozesua.

Hobekinetik SEGURdades-en eskutik, Administrazio publiko, instituzio, erakunde publiko eta erakunde pribatuen Gardentasuna kudeaketa bermatzen dugu.

* PUBLiKOTASUN AKTIBOA

Argitaratuko da jarduera publikoaren funtzionamenduaren eta kontrolaren inguruan egiten duten jardueraren gardentasuna bermatzeko beharrezkoa den informazio eguneratua. Informazioa dagozkion egoitza elektroniko edo web-orrietan argitaratuko da, argi, era antolatuan eta interesdunek ulertzeko moduan eta, ahal bada, berriz erabiltzeko moduko formatuetan. Argitaratutako informazioa eskuragarria, kalitatezkoa eta elkar eragiteko eta berrerabiltzeko modukoa izateko bitartekoak ezarriko dira, bai eta informazio hori identifikatu eta lokalizatzeko beharrezkoak direnak ere.

Informazio guztia ulergarria, erraz eskuratzeko modukoa eta doakoa izango da, eta desgaituentzat eskuragarri egongo da bitarteko edo formatu egokien bidez, irisgarriak eta ulergarriak izan daitezen, irisgarritasun unibertsalaren eta guztiontzako diseinuaren printzipioari jarraiki.

* GARDENTASUNAREN ATARIA

Estatuko Administrazio Orokorrak Gardentasunaren Ataria garatuko du herritarrentzat eskuragarri jartzeko.

* GARDENTASUNERAKO ETA GOBERNU ONERAKO KONTSEILUA

Xedea izango da jarduera publikoaren gardentasuna sustatzea, publizitate-betebeharrak betetzen direla zaintzea, informazio publikorako irispidea izateko eskubidearen erabilera babestea eta gobernu onaren xedapenak betetzen direla bermatzea.

Honako hauei aplikatuko zaizkie Gardentasunaren xedapenak:

  • Estatuko Administrazio Orokorra, autonomia-erkidegoetako eta toki-administrazioko erakundeak.
  • Merkataritza-sozietateak, artikulu honetako entitateek 100eko 50eko baino gehiagoko partizipazio zuzen edo zeharkakoa badute haien kapital sozialean.
  • Fundazioei buruzko legerian aurreikusten diren sektore publikoko fundazioak.
  • Alderdi politiko, erakunde sindikal eta enpresaburu-erakundeak.
  • Urtebetez 100.000 euro baino gehiagoko laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzen dituzten erakunde pribatuak, edo urteko sarreren % 40 –5.000 euroko minimoarekin–, gutxienez, laguntza edo diru-laguntza publikoetatik eskuratzen duten erakunde pribatuak.