LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA OSASUN ZAINTZA

Laneko arriskuen prebentzioa eta Osasun Zaintza

Enpresak Segurtasun eta Osasuna kudeaketa bereko sistema orokorrean lanean integratu behar ditu, 31/1995 Legearen Laneko Arriskuen Prebentzioa arabera, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Plana sortuz eta interesatuen eskura jarriz.

Hobekinetik eta Medical Prevención-en eskutik, Euskal Erkidego osoan laneko arriskuen inguruko Zerbitzuak ematen dituen erakundea gara

Gure helburua enpresei laguntzea eta aholkatzea da, beraien langileen segurtasuna eta Osasunaren inguruko beharrei, lege betebeharrei eta eskaerei arreta eginez. 1991 urtean sortuta, Euskal Autonomi Erkidegoaren eskutik nazionalki Kanpoko Prebentzio Zerbitzu bezala izendatutako eta onartutako enpresa gara, zeinak Segurtasun eta Higiene industriala, Ergonomia, Psikosoziologia aplikatua eta Osasun Zaintza barneratzen dituen.

JARDUERA NAGUSIAK:

* KANPOKO PREBENTZIO ZERBITZUA:

Laneko Segurtasuna

ekipamendu, makina eta instalakuntza.

 • Arriskuen ebaluazioak.
 • Larrialdietako neurriak.
 • Autobabeseko eskuliburua.
 • Lantokietako akatsak antzematea.

Higiene Industriala

Kutsatzaile fisiko, kimiko eta/edo biologikoa.

 • Arrisku higienikoen identifikazioa.
 • Agente kimikoen eraginpean (lurrin organikoak, amiantoa, metal-hautsak, silizea, etab.) jartzeagatiko arrisku ebaluazioa.
 • Zarataren eta Argi-baldintzen ebaluazioa.

Ergonomia eta Psikosoziologia aplikatua

Karga fisikoak eta mentalak.

 • Lanpostua, karga fisikoa, zamen manipulazioa, lanen postura eta errepikazko arriskuen ebaluazio ergonomikoa.
 • Barruko giroetako aire-kalitatearen eta konfort termiko eta/edo akustikoaren ebaluazioa.


Teknikaria enpresan

 • Erakunde bakoitzerako esklusiboki diseinatua, helburu espezifiko batzuk betetzeko enpresaren Zuzendaritzak finkatutako beharrekin bat eginik.
 • Laneko medikuntza.
 • Pertsonal teknikoa enpresaren eskura

* OSASUN ZAINTZA:

 • Egindako arrisku-ebaluazioaren arabera, enpresan dauden lanpostuak definituko dira, bakoitzari dagozkion arriskuekin, eta OOUk (Oinarrizko Osasun Unitateak) esango du aplikatu beharreko osasun-protokoloak zein diren.
 • Zaintzarako aktibitateen Plangintza.
 • Osasun-azterketa espezifikoak.

* BULEGO SAREA

Gure zerbitzuaren kalitatea hobetzeko asmoz, enpresak bulego sare zabal bat eskaintzen dugu, bezeroaren hurbiltasuna ziurtatzeko: Barakaldo, Basauri, Beasain, Bermeo, Bilbo, Donostia, Durango, Eibar, Irun, Tolosa, eta beste herri batzuetan kontzertatutako zentruak.