ENPRESAREN HOBEKUNTZA ETA KUDEAKETA

Enpresa Kudeaketa eta Etengabeko Hobekuntza Enpresa-jarduerak pertsonen bidez erakundearen lehiakortasuna hobetzea du helburu. Kudeaketa bikainaren xedea da gauza egokiak hobeto egitea, eta horretarako, beharrezkoa da kudeaketaren arrakasta edo emaitza hobeak lortzen laguntzen duten faktoreak identifikatzea.

Kudeaketaren funtsezko helburua produktibitatea, jasangarritasuna eta lehiakortasuna hobetzea da, epe luzera enpresaren bideragarritasuna bermatuta.

JARDUERA NAGUSIAK

* KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA: Euskalit-en kolaboratzailea

Enpresaren lehiakortasuna egituratzeko oinarrizko 6 elementuak garatuta Kudeaketa Eredua ezartzea; eta horrek honako hau eragingo du

 • Pertsonengan proiektu partekatu baten kide direlako sentipena piztea.
 • Enpresa bezeroengana bideratzea, balio bereizgarria erantsita.
 • Enpresaren eremu guztietan berrikuntza aplikatzea.
 • Gizartearekiko konpromisoa bultzatzea, bera delako lehiakortasun-gaitasun nabarmenen hornitzaile garrantzitsua delako.
 • Epe luzerako ikuspegia sortzea, ondo definituriko estrategia baten bidez gauzatuko dena.
 • Interes-taldeentzat emaitza asebetegarriak lortzea, modu jasangarri eta orekatuan.

* KUDEAKETA SISTEMAREN ARDURADUNA, Kalitatea, eta/edo Ingurumena eta/edo enpresaren Segurtasuna eta Laneko Osasuna.

* KANPOKO AUDITOREA eta Enpresen Barne Auditoriak eta Hornitzaileen Kanpo Auditoriak egitea, independentziarekin, osotasunarekin, konfidentzialtasunarekin eta objektibotasunarekin.

* ETENGABEKO HOBEKUNTZA:

 • Gogoeta estrategikoa eta aginte-koadro integrala.
 • Prozesuen bidezko kudeaketa.
 • Pertsonen kudeaketa.
 • Lean Manufacturing / Ekoizpen doitua: Balio-katearen analisia /Just in Time – Kanban / Plantako banaketa / Ekoizpenaren plangintza /Stocken kudeaketa.
 • “5S” inplementazioa: Antolakuntza, Ordena eta Garbitasuna.
 • Kudeaketa Sistemen integrazioa: Kalitatea, Ingurumena eta Laneko Segurtasuna eta Osasuna. Baliabideen, kostuen eta ahaleginen optimizazioa itxura eta eskakizun komuneko kudeaketa duten kontzeptu guztien integrazioak ekarriko du
 • CE Markaketa, 2006/42/CE jarraibidearen arabera. Makinen erabilerak zuzenean eragindako istripuen kopuru handiak ekartzen duen kostu soziala murriztu egin daiteke makinen diseinu eta fabrikazio fasean segurtasuna txertatuz eta behar bezalako instalazio eta mantentze-lanak eginez. Makinak egokitzea, 1215/97 Errege Dekretua, enpresaburuak hartu behar dituen neurriak laneko ekipoek langileen segurtasuna eta osasuna berma dezaten.Logo PROQUO

* INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIAK:

 • PROQUO – Enpresa Bikaintasunaren Prozesuen Kudeaketarako Software. Dokumentu, Plangintza, Adierazle eta Helburuen Kudeaketarako irtenbidea. http://www.proquo.pro.   Bideoa: https://youtu.be/QahenWw-CwQ
 • ERP – Ekoizpenaren Kudeaketarako Software integrala, Hornitzaileen, Biltegien, Fakturazioaren eta abarren moduluak barne.